Archive | Valg

Styrevalg 2017

Valgstyret har innen fristen idag 12.11.17, ikke fått inn noen forslag til kandidater til styre valget 2017. Tor Egil Andresen er dermed gjenvalgt. Valgstyret: Kai Inge Dalen & Jan Kristensen