Om oss

4

Neptun Grenland: Info om velferdsarbeidet for offshoreansatte i Statoil.

I Statoil er det 11 Neptun klubber som skal ivareta velferdstilbudet for sokkelansatte med familie. Arbeidstakerne blir automatisk medlem av den Neptun klubben som ligger nærmest arbeidstakerens bostedsadresse. (postnr.)
I den forbindelse ønsker vi spesielt tidligere Hydro ansatte velkommen i Neptun klubbene.
De 11 klubbene er delt opp slik, med ca ant. medlemmer:

Neptun Polar 330, Neptun Nidaros 250, Neptun Nordvest 315, Neptun Sogn og Fjordane 275, Neptun Bergen 670, Neptun Bjørgvin 670, Neptun Haugaland 542, Neptun Sydvest 460, Neptun Sør 360, Neptun Grenland 740, Neptun Øst 626

Fra 01.01.08 er du medlem av Neptun Grenland.

All info om aktivitetene vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.neptungrenland.no