Retningslinjer

Neptunklubbene i Equinor

11 Neptunklubber skal ivareta velferdstilbudet for alle sokkelansatte i Equinor. Arbeidstakerne blir automatisk medlem av den Neptunklubben som ligger nærmest arbeidstakerens hjemsted.

Ethvert medlemsskap kvalifiserer for et tilskudd fra bedriften. Dersom et medlem skifter klubb, vil tilskuddet følge medlemmet til den nye klubben. Avregning skjer en gang pr. år. Se administrative retningslinjer for fremgangsmåte av endringer i klubb-tilhørighet.

En av målsettingene ved etablering av klubbene er å nå flest mulig ansatte i hjemmemiljø. Tilbudene skal være til glede for hele familien.

Koordinator: Knut Tjosevik, tlf. 900 70861  Fax. 51997510
e-mail ktjo@equinor.com
Postadresse: Statoil
4035 Stavanger