Info fra styremøte 25 August.

Hei alle medlemmer.

Styret var samlet 25 august for å legge reiseplaner for neste år.

Det ble bestemt å gå for 2 arrangement på Badeparken før jul, og en reise til «3 land på 2 døgn» våren 2018 er under planlegging.

Setter stor pris på reise forslagene som kom fra flere medlemmer i forkant av møtet, og vi jobber nå videre med noen av de forslagene som det var flere som hadde ønsket.

Vi vil på oppfordring også forsøke å få til noen lokale tilstelninger fremover.

Info vil komme når vi får litt mer konkrete priser og flytider fra tilbydere, på forslagene.