Styrevalg 2017

Valgstyret utlyser til valg på styremedlem i Neptun Grenland.
Tor Egil Andresen tar gjenvalg.
Valgstyret har bestemt at det skal benyttes elektronisk valg.

Alle medlemmer har rett til å sende inn forslag på styrekandidater, til Valgstyret for 2017;

Leder: Kai Inge Dalen  , Meierkollen 30  ,3744 Skien Tlf. Mob. 47835814  Mail adr. Kai.inge.dalen@Statoil.com (KID)
         Jan Kristensen  , Siriusvegen 130,3942 Porsgrunn Tlf. Mob. 926 28 897 Mail adr.   Jan.kristensen@statoil.com (JANKI)

På bakgrunn av innkommende forslag sender valgstyret ut liste over de kandidater flest har foreslått.

Denne listen bør inneholde minst dobbelt så mange navn som kandidater på valg.

Kandidatene må være forespurt.

Innen 15. november sender medlemmene sine stemmesedler til valgstyret.