Styrevalg for perioden 2019-2021

Hei.
Neptun Grenland utlyser valg av 2 styremedlem for perioden 2019-2021.
Tor Gunstrøm har bekreftet at han tar gjenvalg for kommende periode.
Trym Olsen har gitt beskjed om at han ikke stiller til gjenvalg.
Dersom noen ønsker å stille til valg, og/eller nominere andre kandidater til valget, sender du en E-post til leder av valg komiten; Kai Inge Dalen;  kaid@statoil.com
Om du sender inn forslag på andre en deg selv, må din kandidat være informert, og akseptere at hun/han stiller.
Siste frist for og melde inn kandidater pr.epost, er torsdag 15 november 2018. (Ihht. Vedtektene §2,3)
Valgstyret for Neptun Grenland;
Kai Inge Dalen; kaid@statoil.com
Jan Kristensen; janki@statoil.com
2.3
Valg
 
Neptunstyret utpeker et valgstyre på to medlemmer for to år om gangen.
Valgstyrets medlemmer har ikke anledning til å stille til valg.
Alle medlemmer har rett til, etter henvendelse fra valgstyret, å sende inn forslag på styrekandidater.
På bakgrunn av innkommende forslag, sender valgstyret ut liste over de kandidater flest har foreslått.
Denne listen bør inneholde minst dobbelt så mange navn som kandidater på valg.
Kandidatene må være forespurt. Innen 15. november sender medlemmene sin stemme til valgstyret.
Dersom valgstyret finner det mest hensiktsmessig kan en benytte elektronisk valg.