Valg av 2 styremedlem for perioden 2019-2021

Hei alle medlem av Neptun Grenland.

Valgstyret har fått gledelig respons, og hadde innen fristen 15.11, mottatt følgende kandidater til valg av TO styremedlem for perioden 2019 – 2021.

–           Tor Gunstrøm – Forpleiningsleder, Heimdal.

–           Sven Olaf Olavsen – Driftsleder, Heimdal.

–           Trond Larsen – Automatiker, Johan Sverdrup.

 

Send inn din stemme på TO (2) av kandidatene via e-post, til valgstyret på;  kaid@statoil.com, innen 6 uker, og dermed før 31 desember 2018.

Vh. Valgstyret.

Kai ingen Dalen, kaid@statoil.com

Jan Kristensen, janki@statoil.com