Valg av styre medlem for 2020 og 2021.

Neptun Grenland har 1 styremedlem på valg, eventuelle forslag på nye kandidater kan sendes til eksisterende valg komite: Kai Inge Dalen eller Jan Kristensen. E.mail adresser er  : Kai Inge Dalen @equinor.com  og  mailto:jan.kristensen@equinor.com

Medlemmer sender eventuelle forslag til kandidater innen 15. november.

Alle medlemmer har rett til, etter henvendelse fra valgstyret, å sende inn forslag på styrekandidater.
På bakgrunn av innkommende forslag sender valgstyret ut liste over de kandidater flest har foreslått.
Denne listen bør inneholde minst dobbelt så mange navn som kandidater på valg.
Kandidatene må være forespurt.

Innen 15 desember sender medlemmene sine stemmesedler til valgstyret.

Styremedlem på valg har sagt seg villig til gjenvalg.