Valg av styre medlem for 2020 og 2021.

Tor Egil Andresen fortsetter som styremedlem i Neptun Grenland.

Da fristen for nye kandidater gikk ut 15.11.19, hadde ikke vår valgkomite mottatt forslag til nye kandidater, Tor Egil Andresen hadde stilt seg disponibel for gjennvalg.