Archive | info

Neptun Grenland legger foreløpig ikke ut noen arangementer grunnet Covid 19.

Styret i Neptun Grenland har ikke og vil ikke legge ut noen arrangementer før Covid 19 situasjonen er under kontroll og forutsigbarheten for trygg gjennomføring er mer normalisert. Forutsatt normalisering har vi fortsatt planer om tur til Champagne i Frankrike. Utsettes til 2022! Det planlegges en weekend med Color line, Fantasy/Magic til Kiel 19.nov. og […]

Continue Reading

Nytt styremedlem

Medlemmer hadde sendt stemmer til valgkomite, etter opptelling ble nytt styremedlem i Neptun Grenland Anders Sandvik, drift Grane. Vi ønsker Anders velkommen til styret. Vi takker samtidig Tor Egil Andresen sitt engasjement i styret i mange år og lykke til med fremtiden som pensjonist.

Continue Reading

Siden er designet og vedlikeholdt av fjellvann media as