Nye vedtekter og valg Neptun Grenland

For Neptun Grenland

Det er kommet nye retningslinjer for all velferd i Equinor som er så omfattende og inngripende at en av våre styremedlemmene har valgt å trekke seg helt ut umiddelbart, mens de tre gjenværende setter sine verv til disposisjon for andre som vil overta, og om ikke noen andre overtar vil de tre gjenværende avslutte sine verv ved årets slutt. Det er flere andre Neptunklubber som vurderer å gjøre det samme. Under her er listet opp en del av de nye retningslinjene. Er det noen medlemmer som vil drive klubben videre med  de nye retningslinjene, så send en mail til valgstyret på epost Per Kristian Sem-Olsen psem@equinor.com innen 31.03.22.

Retningslinjer

Det stilles krav til medlemskap og kontingent i alle grupper. Tildeling av midler forutsetter at medlemslister foreligger og at revidert regnskap og årsrapport fra foregående år er mottatt av bedriften. Kontingentens størrelse fastsettes av det enkelte lag eller klubb, men skal være på min. kr 100,- 

 Midler tildeles etter søknad basert på antall medlemmer samt beskrivelse av aktivitetene og innstilling til budsjett for kommende år. Søknad fra det enkelte Neptunklubb må foreligge innen 28 februar. Midlene vil bli utbetalt innen 31. mars. Ubenyttede midler pr. 31.12 kan medføre reduksjon i tildeling. 

Velferdsaktiviteter må ikke utformes slik at de utløser individuell skatteplikt.

For å fordele midler til flest mulig ansatte, bør ikke sponsing pr. ansatt på ett enkelt arrangement normalt overstige 600 kr, og aldri mer enn 50% av kostnadene i forbindelse med et arrangement. 

Sponsede velferdstiltak som innbefatter reisevirksomhet skal ikke overstige to(2) overnattinger.

Sponsede aktiviteter i gruppene skal som hovedregel gjennomføres i Norge 

Sponsing av reiser skal som hovedregel ikke overstige kr 1500,- per døgn, og en skal aldri dekke mer enn 50% av reisekostnadene i forbindelse med reiser og arrangement. Merk at beløpsgrenser som angitt ikke fritar lagene for vurdering omkring skatt, som må foretas på selvstendig grunnlag.

Tiltakene arrangeres av ansatte på frivillig basis. Det er ikke anledning til å gi noen form for kompensasjon til styremedlemmer, interne arrangører, reiseledere e.l. Dette innebærer at man ikke kan dekke egenandel eller kompensere på annen måte. Det er mulig å gi påskjønnelse av mindre verdi til enkeltpersoner som har bidratt mye over tid, f.eks. blomster eller gavekort til en maks verdi av kr. 500,-

Familie/følge skal som hovedregel ikke motta velferdsmidler. Familie/følge betaler normalt full pris.

Velferdsmidler skal ikke brukes på alkohol. Alkohol kan tilbys ved fellesarrangement i tilfeller der dette kan anses naturlig, men den ansatte må da selv dekke kostnaden.. Det skal ikke nytes alkohol på familiearrangement eller andre arrangement der det er barn til stede. Gruppene må være påpasselig med ikke å bruke referanser til alkohol/bar etc i sin markedsføring av velferdsarrangementer.

Comments are closed.

Siden er designet og vedlikeholdt av fjellvann media as