Retningslinjer

Neptunklubbene i Equinor

11 Neptunklubber skal ivareta velferdstilbudet for alle sokkelansatte i Equinor. Arbeidstakerne blir automatisk medlem av den Neptunklubben som ligger nærmest arbeidstakerens hjemsted.

Ethvert medlemsskap kvalifiserer for et tilskudd fra bedriften. Dersom et medlem skifter klubb, vil tilskuddet følge medlemmet til den nye klubben. Avregning skjer en gang pr. år.

Administrative retningslinjer gjelder for fremgangsmåte av endringer i klubb-tilhørighet. Ta kontakt med leder I avgivende klubb.

En av målsettingene ved etablering av klubbene er å nå flest mulig ansatte i hjemme miljøet, og at deler av tilbudet skal være til glede for hele familien.

Det vil kunne være forskjell på definerte «familieturer/arrangementer» hvor man ofte kan melde på flere familiemedlemmer, og turer som kun er ment for medlem med ledsager. Info fås ved kontakt til tur/arrangement-ansvarlig for den enkelte tur/arrangement.

Siden er designet og vedlikeholdt av fjellvann media as