AVLYST AVLYST grunnet reiseråd og meget lav interesse.Neptun Grenland Førjulscruise med Color Line(20.-22. november & 11.-13. Desember

Siden det ikke blir ilandstigning i Kiel, har vi innhentet tilbud på adgang til SPA avdelingen , dette tilbudet vil ikke dekkes av Neptun, men må bestilles av den enkelte selv og betales av hver enkelt selv. Det kan være lurt å være tidlig ute, da det er restriksjoner i antall(Covid 19 hensyn) Se vedlagt link, må åpnes i crom.Telefon nummer direkte til Spa avd på båten. file:///C:/Users/sool/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/C9RYR57B/Spa%20Meny%20Oslo-Kiel%202020.pdf

Det er gode rutiner når det gjelder Covid 19 ombord, restriksjoner for reisende på lik linje som offshore utreise, samt temp kontroll av reisende i avgangs hall. Tilbakemelding er at det skal være trygt for den reisende så lenge man selv følger retningslinjer.

Taxfri salg og regler som normalt.

Comments are closed.

Siden er designet og vedlikeholdt av fjellvann media as