Styret

Erik Dalen / Leder Plattform: Åsgard A / Skift 3
Adresse: Martha Cochs vei 15, 3962 Stathelle
Telefon hjemme:
Telefon jobb: 74 86 52 04
Mobil: 92 40 64 74
Mail: erikda@equinor.com

erdalen@online.no

Tor Gunstrøm / Styremedlem Plattform: Heimdal /   Skift 2
Adresse: Skotfosskleiva 15, 3720 Skien
Telefon hjemme:
Telefon jobb: 55 99 42 30
Mobil: 90 54 58 01
Mail: torgun@equinor.com

t-gun@online.no

Tor Egil Andresen / Styremedlem   Plattform: Gullfaks C / Skift 6
Adresse: Peder Skramsveg 16C, 3715 Skien
Telefon hjemme: 35 54 62 44
Telefon jobb: 55 14 72 12
Mobil: 90 78 26 58
Mail: tean@equinor.com

tor.egil.andresen@online.no

Sven-Olaf Olafsen / Nettside               Plattform: Heimdal  /  Skift 1
Adresse: Martha Cochs vei 47, 3962 Stathelle
Telefon hjemme: 35 96 13 99
Telefon jobb: 55 99 42 06
Mobil: 99 31 15 57
Mail: sool@equinor.com

holtarhytta@gmail.com

Siden er designet og vedlikeholdt av fjellvann media as