Oppdatert 10.11.20. Vi har fått to kandidater.

En av våre medlemmer vil fratre ved utgangen av 2020,vi trenger erstatter.

Oppgaver: Delta på styremøte 4 til 6 ganger pr år. Komme med ideer til nye arrangement og turer, innhente tilbud , utarbeide priser og utfyllende tilbud til våre medlemmer. Ha et vist antall arrangment klart til hvert styremøte slik at vi kan vurdere og bli enige om hva vi jobber videre med. Holde tett kontakt med arrangører og reiseselskap. Stå ansvarlig for påmelding, og eventuelle avmeldinger, dialog med medlemmer. Være med på arrangement som leder og kontakt person. Påta seg styreoppgaver etterhvert som disse dukker opp.

Om dette kan passe for deg, ønsker vi at du sender en E- post eller melding til Tor Egil Andresen før 10.11.20 : tor.egil.andresen@online.no eller telefon 90782658. Han vil formidle dette videre til valgkomiteen, om det blir flere kandidater vil dette bli kunngjort og det vil bli et valg som gjøres av medlemmene i Neptun Grenland.

Comments are closed.

Siden er designet og vedlikeholdt av fjellvann media as